Ekomona grundades 2001 och har sedan starten drivits av mig, Mona Hägerström. Innan jag startade upp Ekomona arbetade jag på en ekonomiavdelning på ett större internationellt företag, men eftersom det är mindre ägarledda företag som är min passion så känner jag att jag har hamnat helt rätt där jag är idag.  2004 gick jag med i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund - SRF och när sedan auktorisationen av redovisningskonsulter infördes 2006, så var jag med bland de första som fick sin auktorisation. Jag strävar alltid efter att hålla en hög kvalitet på de tjänster som levereras. För att kunna hålla mina kunskaper uppdaterade går jag regelbundet utbildningar inom redovisning, skatter och andra närliggande områden. Att jag är auktoriserad redovisningskonsult innebär att jag arbetar enligt REKO - Svensk standard för redovisningstjänster. REKO syftar till att skapa redovisningstjänster med kvalitet till nytta för företag, näringsliv och samhälle. Ekomona